Er is een Europese Privacyverorderning op komst. Onze huidige Wet bescherming persoonsgegevens is gebaseerd op de Europese Richtlijn uit 1995. Deze vernieuwde wet is vanuit Europa opgesteld en zal er voor zorgen dat overal in de EU dezelfde privacyregels gelden.

Wat betekent deze nieuwe Europese Privacyverordening voor organisaties? In deze SecureTV licht Lisette Meij van ICTRecht de vernieuwde wet toe en welke stappen organisaties moeten ondernemen. Denk hierbij aan een bewerkersovereenkomst, beveiligingsmaatregel plan en het aanstellen van een Privacy Officer.

Lisette Meij

``Een verordening zorgt ervoor dat in de Europese Unie dezelfde regels gelden op het gebied van privacy. Een verordening heeft namelijk rechtstreekse werking, wat betekent dat lidstaten de verordening niet eerst om hoeven te zetten in nationale wetgeving. Dit zorgt ook voor de gewenste uniformiteit van privacyregels binnen de Europese Unie.``