Veel gemeenten hebben te kampen met datalekken, gerichte cyberaanvallen en ransomware. Bij de gemeenten in Twente brengt dit continu veranderende cyberlandschap veel werkdruk met zich mee. Onlangs besloot Gemeente Almelo samen met zeven gemeenten uit regio Twente een regionale bewustwordingscampagne uit te rollen om de medewerkers te testen aan de hand van een phishingactie.

Phishingscenario naar keuze

Bij SecureLabs kun je uit diverse phishingscenario’s kiezen. De gemeenten uit regio Twente zijn bezig met het implementeren van Microsoft Office 365 en dus was het phishingscenario snel gekozen: ‘Een gratis Microsoft Office 365 licentie voor thuis’. Deze licentie is aan het volledige personeelsbestand van de gemeente aangeboden, met als doel inzicht te verkrijgen in hoeveel personeelsleden de aangeboden link openen en hoeveel vervolgens gegevens achterlaten.

Dit hebben we gedaan voor Gemeenten Regio Twente

Phishing assessment

In een assessment wordt op gecontroleerde wijze een phishing aanval gesimuleerd. Met als doel het creëren of vergroten van het beveiligingsbewustzijn onder de medewerkers. Voor het phishing assessment kan gekozen worden uit diverse scenario’s. Ook bestaat de mogelijkheid tot de ontwikkeling van een specifiek phishing scenario dat beter aansluit bij uw organisatie.

Meer informatie

Security Awareness

Iedere organisatie heeft te maken met het kwijtraken, uitlekken of zelfs diefstal van informatie. De oorzaken hiervan zijn tweeledig: er zijn technische oorzaken, die bestreden kunnen worden door bijvoorbeeld firewalls, virusscanners, vulnerability assessments en penetratietesten, en menselijke oorzaken. Creeër bewustwording onder uw medewerkers.

Meer informatie