LiveOfficer


Iedere organisatie wil focus houden op de core business, want daar liggen de kwaliteiten. Als het over informatiebeveiliging gaat, dan is de LiveOfficer (Virtual Security Officer) van SecureLabs uw partner. Ieder zijn vak!

Iedere organisatie heeft te maken met het kwijtraken, het uitlekken of zelfs met diefstal van informatie. De oorzaken hiervan zijn tweeledig: er zijn technische oorzaken, die bestreden kunnen worden door bijvoorbeeld firewalls en virusscanners, maar er zijn ook oorzaken die meer organisatorisch van aard zijn, waarbij vulnerability assessments en penetratietesten ingezet kunnen worden. Omdat informatiebeveiliging waarschijnlijk niet uw core business is, heeft u wellicht behoefte aan een sparring-partner op dit expertisegebied.

De verantwoordelijke persoon/medewerker voor informatiebeveiliging vinden we tegenwoordig vaak binnen de IT-afdeling van een organisatie, dit is historisch zo gegroeid. Maar om uw informatie te beveiligen is meer nodig dan alleen het nemen van technische maatregelen. Meer dan 60% van alle incidenten wordt veroorzaakt door de zwakste schakel in de informatiebeveiliging: de mens. Hieraan ten grondslag ligt veelal onduidelijkheid over de waarde van de informatie, het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid (governance).

Als experts op het gebied van informatiebeveiliging adviseert SecureLabs u over het inrichten van uw organisatie, zowel op technisch als ook op organisatorisch gebied. Het op de juiste plaats beleggen van verantwoordelijkheden en het kweken van bewustzijn speelt hierbij een cruciale rol.

Managed Security Services

Met de Virtual Security Officer van SecureLabs breidt u op flexibele wijze uw kennis en expertise uit tot expertniveau, zonder onnodige overhead. Op basis van heldere afspraken is de Virtual Security Officer flexibel inzetbaar voor de beoordeling van (informatie)architecturen, -ontwerpen en procesadviezen, maar ook als coördinator in crisissituaties, wanneer u (mogelijk) slachtoffer bent geworden van cybercriminaliteit. Daarnaast kunnen wij voor uw organisatie een campagne of training verzorgen om bewustwording te creëren bij uw medewerkers.

Uiteraard is de Virtual Security Officer op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent IT die specifiek voor uw organisatie van belang is, zoals ISO27000, NEN7510 (informatieveiligheid = patiënt- en cliëntveiligheid) en ICT-beveiligingsassessment DigiD.

De Virtual Security Officer ontzorgt

Door het inschakelen van de Virtual Security Officer wordt u ontzorgd op het gebied van informatiebeveiliging. Wij kennen uw risico’s als geen ander en kunnen als leverancier onafhankelijke experts uw organisatie adviseren over relevante oplossingen.

U kunt beschikken over de Virtual Security Officer op basis van een overeenkomst van 3 of 5 jaar waarbij in het pakket, naast de inzet van de Virtual Security Officer, standaard ook een penetratietest en een aansluiting op LiveScan Vulnerability Management zijn inbegrepen.

 

U beschikt op deze wijze niet alleen over de Virtual Security Officer, u heeft dus ook periodiek inzicht in de status van uw omgeving door de uitgevoerde pentest(en). Tevens heeft u structureel inzicht in mogelijke kwetsbaarheden in uw infrastructuur door het inzetten van LiveScan.

Gehackt? SecureLabs!

Naast de dienst voor de Virtual Security Officer kunt u zich bovendien verzekeren van ondersteuning in geval van cyberincidenten met de dienst Elite Security Support. Hiermee verzekert u zich van 7×24 Security Support voor een vast bedrag per jaar.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op via een email naar vso@securelabs.nl of telefonisch op 033-477 95 29.